ÁFF

Az oldalon található összes üzleti lehetőség csak a részletes bemutatást szolgálja, az üzleti lehetőségek könnyebb megértését segítik elő. Az oldal részéről ezek az üzletek nem minősülnek befektetési ajánlattételnek és ezért az oldal NEM VÁLLAL felelősséget egyik program működéséért sem. Az oldalon bemutatott üzleti lehetőségek mind külön cégekként bejegyzett, többnyire külföldi cégek, melyeknél, mint minden befektetésnél fen áll a veszély arra hogy a kedves befektető elvesztheti részben vagy egészben a befektetett pénzét.

Ezért megkérnék mindenkit csak olyan pénzt fektessen ezekbe az üzletekbe aminek elvesztése nem rázza meg anyagilag és erkölcsileg.   6553_small

Ez mindenkinek a saját felelőssége és saját döntése ezért legyen mindenki körültekintő a befektetések előtt. Csod

A Honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezek a linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a Befektetesi.com részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A Befektetesi.com nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy rálinkel a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi. Írásos engedély hiányában a Felhasználó  a Honlapon nem helyezhet el hiperlinkeket. A Befektetesi.com fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonhassa ezt az engedélyt.

Mérlegeld a kockázatot!

 

Ha beraktad az összes pénzed és bedöl az üzlet foghatod a fejed!

Ha beraktad az összes pénzed és bedöl az üzlet foghatod a fejed!

 

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

 

1. A SZOLGÁLTATÓ

1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk alatt a Befektetesi.com értendő.

1.2. Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a Befektetesi.com között jött létre. Jelen Megállapodás nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés kizárólag magyar nyelven köthető meg.

1.3. Jelen Felhasználási Feltételek 2014. julius 1. napján léptek hatályba. A Befektetesi.com fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, előzetes értesités nélkül. Ezért kérjük, látogassa ezt az oldalt időnként és rendszeresen ellenőrizni a feltételeket.Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosított Felhasználási Feltételeket az ismételt használattal a felhasználó tudomásul veszi.

1.4. A Felhasználó jogai: Az általános felhasználási feltételek csak a Felhasználó jelen Megállapodással érintett jogait érintik.

2. ALAPFOGALMAK

2.1. “Regisztráció”: új felhasználói fiók létesítése honlapunkon.

2.2. “Szolgáltatás”: minden, vagy bármely Befektetesi.com által jelen Honlapon (vagy más elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatornán a Befektetesi.com által) közvetített szolgáltatás, beleértve az információ- és tartalomszolgáltatást, és a tranzakciók lehetőségének biztosítását is a Honlapon keresztül.

2.3. “Honlap”: a www.befektetesi.com és annak minden kapcsolodó oldala.

3. A HONLAPHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a Honlap és bármely Vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

3.2. Hatály: A Honlapot, a Szolgáltatást és a Vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

3.3. A hozzáférés megtagadása: A Befektetesi.com fenntartja a jogot a Honlap, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.

3.4. Eszközök: A Szolgáltatás és a Honlap használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának biztosítása nem jelenti azt, hogy a Befektetesi.com az ehhez szükséges technikai feltételeket – telefon, számítógépes hardver beszerzése és karbantartása – is biztosítaná. A Honlap, vagy Szolgáltatások igénybevételéhez, illetőleg Vásárlás lebonyolításához internet hozzáférésre van szükség. A Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért a Befektetesi.com felelősséget nem vállal.

 

4. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

4.1. Miért érdemes regisztrálni? A Honlap egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A Honlapon történő Vásárláshoz Regisztrálni kell. A Regisztrációt követően tudja a Befektetesi.com a Felhasználónak biztosítani a megrendelések kinyomtatásához, a korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A Befektetesi.com fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.

4.2. Hogy regisztráljunk: A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, irányítószámát, e-mail címét, telefonszámát és néhány egyéb személyes információt.

4.3. Jelszavak: Regisztrációt követően minden Felhasználó fiókjához egy jelszót bocsátunk a rendelkezésére. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni a Befektetesi.com, hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Szolgáltatás és Honlap használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

4.4. Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Szolgáltatásokat és ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Minden olyan Felhasználói Fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen Felhasználói e-mail cím gyanúja esetén a Befektetesi.com kérheti a fiók újbóli érvényesítését.

4.5. E-mailek: A regisztráció részeként a Befektetesi.com fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Befektetesi.com fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

4.6. Felhasználói Fiók zárolása: A Befektetesi.com fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyarország területén Regisztrált Felhasználó kísérel meg a Megállapodás területi hatály alá tartozó Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a Honlap vagy Szolgáltatás előírásaival.

4.7. Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.

6. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A Kereskedő felhasználási feltételei: Minden Kereskedő saját felhasználási feltételekkel rendelkezik saját árui és szolgáltatásai tekintetében és a felhasználó a Megállapodással kötelezettséget vállal ezen előírások betartására is. Ezen előírások betartásával járó felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

6.2. Valós adatszolgáltatás: A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Befektetesi.com felé.

6.3. A Honlap, Szolgáltatások tartalma: A Felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Honlapon közvetített termékek, szolgáltatások, információk megfelelnek-e igényeinek.

6.4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga sem általa harmadik személy nem használja a Honlapot, vagy a Szolgáltatást:

6.4.1. tisztességtelen, vagy ízléstelen tartalom továbbítására vagy fogadására

6.4.2. olyan trágár, sértő, obszcén, fenyegető, istenkáromló, rágalmazó üzenetek küldésére vagy fogadására, amely alkalmas bármely személy, vagy hivatalos szerv megsértésére, sérti a közbizalmat, a szerzői-, személyiségi jogokat, beavatkozik bárki köz-, vagy magánszférájába.

6.4.3. olyan anyagok fogadására, vagy továbbítására, amelyre nem rendelkezik minden jogosultsággal, vagy felhatalmazással ( a Befektetesi.com, vagy harmadik személyek részéről), vagy bűncselekményt, polgári jogi felelősségre vonást, vagy bármely harmadik személy jogának megsértését vonná maga után

6.4.4. műszakilag káros anyagok (beleértve a számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésére, vagy fogadására;

6.4.5. bosszúság, riadalom, pánik keltésére;

6.4.6. a telekommunikációs hálózatok által továbbított kommunikáció megszakítására, vagy megszakításának megkísérlésére

6.4.7. rendeltetésellenesen, vagy a Befektetesi.com szándéka szerinti rendeltetéssel ellentétes használni;

6.4.8. bármely egyéb tisztességtelen célra;

6.4.9. az általános internetes gyakorlattól eltérő célokra

6.4.10. olyan formában, amely alkalmas gyűlöletkeltésre etikai, vallási, vagy bármely kisebbségi csoport ellen, vagy hátrányosan érint bármely egyént, csoportot, szervezetet.

6.5. Tiltott használat:

Különösen tiltott a Szolgáltatások (Honlap) használata és a Felhasználó köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól, illetve abban megakadályozni harmadik személyeket:

6.5.1. Szolgáltatás, továbbértékesítése;

6.5.2. hamis adatszolgáltatás beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok megadását

6.5.3. a biztonsági rendszer, vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, idegen fiókba történő belépésnek megkísérlésével;

6.5.4. a Szolgáltatáshoz (Honlaphoz) történő olyan hozzáférés, amely a rendszer indokolatlan, vagy szükségtelen megterhelésével jár;

6.5.5. olyan rendszerfigyelés végrehajtása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;

6.5.6. kéretlen e-mail üzenetek, reklámanyagok küldése. Különösen tiltott kéretlen tömeg e-mail üzenetek küldése.

6.5.7. lánclevelek, piramis üzenetek küldése, függetlenül attól, hogy a címzett kíván-e kapni ilyeneket;

6.5.8. nagy mennyiségű levél (levélfolyam) küldése valamely személy, vagy honlap részére;

6.5.9. tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Befektetesi.com, vagy Kereskedővel (olyan harmadik személy képviseletében eljárva, akitől felhatalmazással nem rendelkezik, vagy harmadik személynek kiadva magát)

6.5.10. A Szolgáltatások, vagy a Honlap (vagy bármelyik valamely meghatározó tulajdonságának) Megállapodás ellenes használata;

6.5.11. jogosulatlan használat;

6.5.12. részvétel a Honlap, és/vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó jogellenes tevékenységben.

6.5.13. olyan magatartás tanúsítása, amely a Befektetesi.com álláspontja szerint alkalmas a Honlap, vagy a Szolgáltatás használatának, vagy élvezetének zavarására, korlátozására.

7. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMODÁS

7.1. Ha a Felhasználó (vagy bárki más, aki a Felhasználó felhatalmazásából jár el) a Megállapodással ellentétesen használja a Honlapot, Szolgáltatást, a Befektetesi.com jogosult a Szolgáltatás használatának teljes vagy részleges felfüggesztésére.

7.2. A Szolgáltatás, Honlap használatának felfüggesztése esetén a Befektetesi.com mindaddig megtagadhatja a használat további engedélyezését, amíg a Felhasználó a Befektetesi.com által előírt tartalommal és formában nem vállal kötelezettséget a további szerződésszegéstől való tartózkodásra.

7.3. A Befektetesi.com együttműködik minden olyan hatósággal, bírósággal, amely a Befektetesi.com a Megállapodást megszegő fél személyazonosságának kiadására vagy a Megállapodás megszegésének feltárására kötelezi.

7.4. A Befektetesi.com a 8. pontban írt bármely korlátozáson felül jogosult bármikor azonnal (részben vagy egészben):) felfüggeszteni a Honlapot, vagy Szolgáltatást;) felfüggeszteni a Felhasználói Szolgáltatást, vagy Honlap használatát;) felfüggeszteni a Felhasználóval a Befektetesi.com feltételezése szerint (bármely formában) kapcsolatban lévő harmadik személyek részére a Szolgáltatás, Honlap használatát, iv) azonnali hatállyal felmondani a Megállapodást:

7.4.1. a Megállapodás megszegése estén;

7.4.2. ha alappal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte, meg kívánta szegni a Megállapodást,

7.4.3. ha alappal feltételezhető a Befektetesi.com-al vagy harmadik személlyel szembeni csalás, tisztességtelen eljárás.

7.5. A Befektetesi.com a 7. pontban írtakon felül jogosult a Megállapodást bármikor felmondani.

7.6. A felmondás jogának gyakorlása a Befektetesi.com részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.

 

8. KÁRTÉRÍTÉS

8.1. A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Befektetesi.com irányába minden olyan veszteség, felelősség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy:

8.1.1. követelés keletkezik, vagy jogi eljárás indul, vagy fenyeget a Befektetesi.com-al szemben harmadik személyek részéről:

a) a Honlap, vagy Szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével;

b) a Szolgáltatás, vagy Honlap Felhasználó jelszavával történt használatával kapcsolatosan; vagy

8.1.2. a szerződés megszegésével kapcsolatban.

8.2. A Befektetesi.com jogosult a beérkező panaszok meglétét, valódiságát és esetleges okát kivizsgálni, ehhez a vásárlótól a bejelentésen túlmenően információkat kérhet, amelyeket a vásárló köteles megadni.

9. FELELŐSSÉG

A Befektetesi.com semmilyen esetben nem vonható felelősségre a Megállapodásból vagy a Megállapodással kapcsolatban felmerülő közvetett, eseti, különleges vagy egyéb kárért, illetve a Partner által a honlapon közzétett megtévesztő ajánlatból eredő károkért . A Befektetesi.com felelősségének mértéke semmilyen esetben nem haladhatja meg a Felhasználó által a követelést megelőző hat hónapban kifizetett összeget.
A Befektetesi.com nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Partner által kézbesített termékek minősége vagy a megvásárolt szolgáltatások miatt, ugyanakkor nem vállal felelősséget az oldalon hirdetett, de ki nem szállított, illetve részlegesen kiszállított termékek miatt.
A Felhasználó felelőssége, hogy minőségileg/mennyiségileg értékelje a Honlapon feltüntetett ajánlatokat.

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

 1. A Befektetesi.com minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, vagy hiányosságokat annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor a Befektetesi.com nem garantálja Honlap hibától mentes működését és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén a support@befektetesi.com címen várjuk az azonnali értesítést.

 2. A Befektetesi.com a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a Szolgáltatás illetve Honlap használata ne szakadjon meg és hogy a Szolgáltatás keretében, illetve a Honlapon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek.

 3. A Befektetesi.com nem garantálja a rendszer, vagy Honlap vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

 4. Noha aBefektetesi.com megkísérli a Szolgáltatásokhoz és a Honlaphoz való zavartalan hozzáférés biztosítását, a hozzáférés bármikor felfüggeszthető, korlátozható, megszüntethető a Befektetesi.com részéről.

 5. A Befektetesi.com fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ előzetes, értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. A Befektetesi.com jogosult a Szolgáltatáshoz/Honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni. Ilyen esetben a Befektetesi.com igyekszik a honlapon szereplő bármely információ eltávolítására.

 6. A Befektetesi.com fenntartja a jogot minden az álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférés korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

 1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

 2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

 3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

 4. A Befektetesi.com kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

 5. A Befektetesi.com a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Befektetesi.com olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

 6. A Befektetesi.com a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel

 7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

 8. A Befektetesi.com nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

 9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Befektetesi.com-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

 10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

 11. Bár a Honlap összeállításakor a Befektetesi.com kellő gondossággal járt el, a Befektetesi.com nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Befektetesi.com közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

 12. A Befektetesi.com nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

 13. A Befektetesi.com szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal

 14. A Befektetesi.com a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 15. A Befektetesi.com szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Befektetesi.com nem vállal felelősséget.

 16. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

 17. A Befektetesi.com honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Befektetesi.com-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

 18. A Befektetesi.com fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Befektetesi.com jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

 19. A Befektetesi.com a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

 20. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:
  • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
  • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
  • a jóerkölcs követelményeivel.

 21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

 1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.
  • e-mail-cím
  • jelszó (kérjük, olyan jelszót adjon meg, amely biztosítja, hogy csak a Felhasználó fér hozzá személyes adatlapjához)
  • teljes név
  • nem
  • állampolgárság
  • születési év
  • cím.
  • telefonszám

A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető:

 1. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

 2. A Befektetesi.com nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Befektetesi.com tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

 3. A Befektetesi.com kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

 4. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

 5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 6. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

 7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért Befektetesi.com nem vállal felelősséget.

 8. Befektetesi.com fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

 

HIRDETÉSEK

 1. A Befektetesi.com jogosult hirdetéseket elhelyezni a Honlap teljes felületén, és a Szolgáltatás nyújtása során bármikor. A hirdetések a Befektetesi.com igénye szerint folyamatosan változtathatóak, de a hirdetésekből azok jellege egyértelműen megállapítható, így jól megkülönböztethetőek a Honlapon szereplő egyéb szolgáltatásoktól és termékektől.

2.A Felhasználó igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett

 1. Bármely hirdetés közzé tehető a Befektetesi.com megbízásából eljáró harmadik fél által

4.Semmilyen felhasználói személyes adat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) nem kerül felhasználásra a hirdetések közlése során. A Honlapon történő navigáció megkönnyítéséhez és személyre szabásához partnereink cookiekat telepíthetnek a Felhasználók számítógépére. A cookie kisméretű, szöveges fájl, amelyet adatkövetési célokkal helyeznek el a Felhasználó számítógépén, és amely az adott Felhasználóról tartalmaz személyt nem azonosító adatokat. Ezen cookiekhoz a Befektetesi.com nincsen sem hozzáférése, sem ellenőrzése fölöttük. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de átállíthatóak a böngésző beállításai, és letilthatóak a cookiek.

SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

 1. Bármi, ami az Honlapon található a Befektetesi.com kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Befektetesi.com engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

 2. Az Honlap  szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaznak, többek között, de nem kizárólag szöveget, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A Honlap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a Befektetesi.com -ot illeti a tartalom kiválasztásában, koordinációjában, elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően. A Felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel. A Felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el.

 3. A Befektetesi.com vagy a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül a letöltött anyag másolása, terjesztése, közvetítése, közlése vagy kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve, ha a szerzői jogi törvény másképp nem rendelkezik. Amennyiben a szerzői jog védelme alá eső anyag másolását, terjesztését vagy közlését engedélyezték, a szerző, a védjegy vagy egyéb copyright jelzés megváltoztatása vagy törlése tilos. A Felhasználó elismeri, hogy a szerzői jog védelme alá eső anyag letöltésével nem válik jogtulajdonossá. A Honlapon  illetve a Befektetesi.com tulajdonában lévő vagy a Befektetesi.com által működtetett oldalakon elhelyezett védjegyek nem kerülnek köztulajdonba, a Befektetesi.com kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve, ha az oldal a védjegy tulajdonosának licensze alatt áll, mely esetben a licensz használat kizárólag a Befektetesi.com-ot illeti, hacsak nem rendelkeztek másképp.

 4. A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. A Befektetesi.com nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót ellássa arra vonatkozó utalással vagy segítséggel, hogy mi tartozik a fenti törvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban. Az oldalon  történő bármilyen anyag közzétételével a Felhasználó garantálja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten engedélyezi a Befektetesi.com számára a jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot, hogy a Befektetesi.com az anyagot (egészében vagy részben) felhasználja, átalakítsa, testre szabja, közzétegye, lefordítsa és terjessze a világon bárhol, más művekbe illessze bármilyen formában, bármilyen médián keresztül, bármilyen ma ismert vagy a jövőben kifejlesztett technológiával az adott anyaggal kapcsolatban létező szerzői jog teljes mértékében. A Felhasználó ahhoz is hozzájárul, hogy bármely más Felhasználó az anyaghoz hozzáférhessen, megtekinthesse, elmenthesse vagy reprodukálja a végfelhasználó személyes felhasználására. A Felhasználó ezennel feljogosítja a Befektetesi.com-ot, hogy a Felhasználó által az oldalon közzétett bármilyen anyagot szerkessze, másolja, kiadja és terjessze.

 5. A Befektetesi.com fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a Megállapodást bármilyen Felhasználóval, amint a Befektetesi.com-ot értesíti a jogtulajdonos vagy a jogtulajdonos törvényes ügynöke a szerzői jog megsértéséről.

 

Megosztás

Leave a Reply